Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

ZPD konkursa darbu aizstāvēšana 27.04.2012

Foto: Mareks Krūmiņš

 
Konkursa komisija
1. Konkursa komisija
ZPD konkursa finālisti
2. ZPD konkursa finālisti
Pēteris Plakans
3. Pēteris Plakans
 
Pēteris Plakans
4. Pēteris Plakans
Prezentācija
5. Prezentācija
Pēteris Plakans
6. Pēteris Plakans
 
Prezentācija
7. Prezentācija
Konkursa komisija
8. Konkursa komisija
Konkursa komisija
9. Konkursa komisija
 
Konkursa komisija
10. Konkursa komisija
ZPD konkursa finālisti
11. ZPD konkursa finālisti
Justīne Ignatavičute
12. Justīne Ignatavičute
 
Justīne Ignatavičute
13. Justīne Ignatavičute
Justīne Ignatavičute
14. Justīne Ignatavičute
Justīne Ignatavičute
15. Justīne Ignatavičute
 
Justīne Ignatavičute
16. Justīne Ignatavičute
Konkursa komisija
17. Konkursa komisija
Konkursa komisija
18. Konkursa komisija
 
Konkursa komisija
19. Konkursa komisija
Kristīne Afanasjeva
20. Kristīne Afanasjeva
Prezentācija
21. Prezentācija
 
Kristīne Afanasjeva
22. Kristīne Afanasjeva
Kristīne Afanasjeva
23. Kristīne Afanasjeva
Konkursa komisija
24. Konkursa komisija
 
Kristīne Afanasjeva
25. Kristīne Afanasjeva
Kristīne Afanasjeva
26. Kristīne Afanasjeva
Justīne Ignatavičute un Pēteris Plakans
27. Justīne Ignatavičute un Pēteris Plakans
 
Kristīne Afanasjeva
28. Kristīne Afanasjeva
ZPD konkursa finālisti
28. ZPD konkursa finālisti
ZPD konkursa finālisti
30. ZPD konkursa finālisti