Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Projekta noslēguma starptautiskā konference

Foto: Mareks Krūmiņš

 
Reģistrācija
1. Reģistrācija
Reģistrācija
2. Reģistrācija
Programma
3. Programma
 
Reģistrācija
4. Reģistrācija
Informatīvais plakāts
5. Informatīvais plakāts
Reģistrācija
6. Reģistrācija
 
Reģistrācija
7. Reģistrācija
Izdales materiāli
8. Izdales materiāli
Reģistrācija
9. Reģistrācija
 
Norāde
10. Norāde
Konference
11. Konference
Konference
12. Konference
 
Konference
13. Konference
Philipp Schmidt, Klaus Kluge
14. Philipp Schmidt, Klaus Kluge
Konference
15. Konference
 
Konference
16. Konference
A.Ločmanis, Philipp Schmidt, Klaus Kluge
17. A.Ločmanis, Philipp Schmidt, Klaus Kluge
R.Grinbergs, M.Vanaga
18. R.Grinbergs, M.Vanaga
 
G.Ruskuls, L.Kronberga
19. G.Ruskuls, L.Kronberga
Konference
20. Konference
Konference
21. Konference
 
Konference
22. Konference
Konference
23. Konference
Konference
24. Konference
 
Renārs Grinbergs
25. Renārs Grinbergs
Rolands Bebris
26. Rolands Bebris
Klaus Kluge Manfred
27. Klaus Kluge Manfred
 
Konference
28. Konference
Konference
29. Konference
Konference
30. Konference
 
Konference
31. Konference
Konference
32. Konference
Konference
33. Konference
 
Konference
34. Konference
Klaus Kluge Manfred
35. Klaus Kluge Manfred
R.Grinbergs, J.Jekševics
36. R.Grinbergs, J.Jekševics
 
Jānis Virbulis
37. Jānis Virbulis
Jānis Virbulis
38. Jānis Virbulis
Prezentācija
39. Prezentācija
 
Guntis Zaķis
40. Guntis Zaķis
Guntis Zaķis
41. Guntis Zaķis
Valdis Felsbergs
42. Valdis Felsbergs
 
Valdis Felsbergs
43. Valdis Felsbergs
Kafijas pauze
44. Kafijas pauze
Kafijas pauze
45. Kafijas pauze
 
Kafijas pauze
46. Kafijas pauze
Kafijas pauze
47. Kafijas pauze
Ivars Bergs
48. Ivars Bergs
 
Ivars Bergs
49. Ivars Bergs
Renārs Grinbergs
50. Renārs Grinbergs
Philipp Schmidt - Thome
51. Philipp Schmidt - Thome
 
Philipp Schmidt - Thome
52. Philipp Schmidt - Thome
Dace Bērziņa
53. Dace Bērziņa
Dace Bērziņa
54. Dace Bērziņa
 
Dace Bērziņa
55. Dace Bērziņa