Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Senās Rīgas kartes

SIA "Rīgas ĢeoMetrs" 130. jubilejai veltīta izstāde „RĪGAS KARTES UN PLĀNI. Agrāk un tagad”
Foto: Mareks Krūmiņš

 
Ekspozīcija
1. Ekspozīcija
1621.gada Rīgas aplenkums Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa vadībā. H.Tūms 1622.g. Gravīra
2. 1621.gada Rīgas aplenkums Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa vadībā. H.Tūms 1622.g. Gravīra
Zviedrijas karaļa Kārļa XII desants un akcija 1701.gada 9.jūlijā pie Daugavas.
3. Zviedrijas karaļa Kārļa XII desants un akcija 1701.gada 9.jūlijā pie Daugavas.
 
Karadarbība pie Rīgas Lielā Ziemeļu kara laikā. J.Litens 1702.g. gravīra.
4. Karadarbība pie Rīgas Lielā Ziemeļu kara laikā. J.Litens 1702.g. gravīra.
Rīga ar visām priekšpilsētām un apkārtni. J.G.Bethers 1803.g. Zīmējums.
5. Rīga ar visām priekšpilsētām un apkārtni. J.G.Bethers 1803.g. Zīmējums.
Guberņas pilsēta Rīga ar priekšpilsētām F.Vīkmans 1867.g. Iespieddarbs.
6. Guberņas pilsēta Rīga ar priekšpilsētām F.Vīkmans 1867.g. Iespieddarbs.
 
2.karte Rīga līdz ar apvidu. M.Siliņš 1896.g. Iespieddarbs.
7. 2.karte Rīga līdz ar apvidu. M.Siliņš 1896.g. Iespieddarbs.
Rīgas pilsētas plāns. R.J.Štegmans Ā.Agte 1885.g. Iespieddarbs.
8. Rīgas pilsētas plāns. R.J.Štegmans Ā.Agte 1885.g. Iespieddarbs.
Rīga no putna lidojuma. J.G.Zigmunds 1895.g. Zīmējums.
9. Rīga no putna lidojuma. J.G.Zigmunds 1895.g. Zīmējums.
 
Rīgas pilsētas plāns. Valsts papīru spiestuve. 1924.g. Iespieddarbs.
10. Rīgas pilsētas plāns. Valsts papīru spiestuve. 1924.g. Iespieddarbs.
Rīgas plāns. Mērogs 1:20 000. 1943.g. PSRS bruņotie spēki.
11. Rīgas plāns. Mērogs 1:20 000. 1943.g. PSRS bruņotie spēki.
Rīgas shematisks plāns. Mērogs 1:25 000 1982.g. Iespieddarbs.
12. Rīgas shematisks plāns. Mērogs 1:25 000 1982.g. Iespieddarbs.
 
Rīgas aizsargvaļņu un Esplanādes pārbūves projekts. J.D.Felsko O.Dīce 1857.g. Iespieddarbs.
13. Rīgas aizsargvaļņu un Esplanādes pārbūves projekts. J.D.Felsko O.Dīce 1857.g. Iespieddarbs.
Rīgas plāns. Mērogs 1:25 000 1942./1943.g. P.Mantnieks Iespieddarbs.
14. Rīgas plāns. Mērogs 1:25 000 1942./1943.g. P.Mantnieks Iespieddarbs.
Rīgas plāns pēc nocietinājumu norakšanas. V.Veirs 1863.g. Zīmējums.
15. Rīgas plāns pēc nocietinājumu norakšanas. V.Veirs 1863.g. Zīmējums.
 
Rīgas pilsētas centrālās daļas plāns. 1910.g. Iespieddarbs.
16. Rīgas pilsētas centrālās daļas plāns. 1910.g. Iespieddarbs.
Rīgas pilsētas un priekšpilsētu nocietinājumu plāna projekts. F.Murers 1650.g. Zīmējums.
17. Rīgas pilsētas un priekšpilsētu nocietinājumu plāna projekts. F.Murers 1650.g. Zīmējums.
Otrā (Maskavas) priekšpilsēta. I.Popovs 1858.g. Zīmējums.
18. Otrā (Maskavas) priekšpilsēta. I.Popovs 1858.g. Zīmējums.
 
Pirmās (Pēterburgas) priekšpilsētas trešais kvartāls. Habarovs 1845.g. Zīmējums.
19. Pirmās (Pēterburgas) priekšpilsētas trešais kvartāls. Habarovs 1845.g. Zīmējums.
Andrejsala un pieguļošā teritorija. 1939.g. Iespieddarbs.
20. Andrejsala un pieguļošā teritorija. 1939.g. Iespieddarbs.
Rīgas pilsētas Oktobra rajons. Andrejsala. 1969.g.
21. Rīgas pilsētas Oktobra rajons. Andrejsala. 1969.g.
 
Trešās (Jelgavas) priekšpilsētas pirmā kvartāla daļa. 1884.g. Iespieddarbs.
22. Trešās (Jelgavas) priekšpilsētas pirmā kvartāla daļa. 1884.g. Iespieddarbs.
Torņakalna gruntsgabali. 1699.g. Zīmējums.
23. Torņakalna gruntsgabali. 1699.g. Zīmējums.
Trešās (Jelgavas) priekšpilsētas trešais kvartāls. I.Popovs. 1858.g. Zīmējums.
24. Trešās (Jelgavas) priekšpilsētas trešais kvartāls. I.Popovs. 1858.g. Zīmējums.
 
Pārdaugava. 1884.g. Iespieddarbs.
25. Pārdaugava. 1884.g. Iespieddarbs.
Rīgas un tās priekšpilsētu robežu plāns. 1828.g. Zīmējums.
26. Rīgas un tās priekšpilsētu robežu plāns. 1828.g. Zīmējums.
Patrimoniālā apgabala karte. 1918.g. Iespieddarbs.
27. Patrimoniālā apgabala karte. 1918.g. Iespieddarbs.
 
Rīgas un apkārtnes plāns. 1927.g. Iespieddarbs.
28. Rīgas un apkārtnes plāns. 1927.g. Iespieddarbs.
Daugavas hidrobūvju plāns. K.Napjerskis 1871.g. Zīmējums
29. Daugavas hidrobūvju plāns. K.Napjerskis 1871.g. Zīmējums
Daugavas hidrobūvju plāns. K.Napjerskis 1871.g. Zīmējums
30. Daugavas hidrobūvju plāns. K.Napjerskis 1871.g. Zīmējums
 
Rīga. 1912.g. Iespieddrabs. Dr.K.Love Izdevniecība Pharus. Berlīne.
31. Rīga. 1912.g. Iespieddrabs. Dr.K.Love Izdevniecība Pharus. Berlīne.
1.Rīgas un apkārtnes plāns ar galvenajām fabrikām. 2.Rīgas veikali.
32. 1.Rīgas un apkārtnes plāns ar galvenajām fabrikām. 2.Rīgas veikali.
Ķeizarmežs. 1918.g. Iespieddarbs.
33. Ķeizarmežs. 1918.g. Iespieddarbs.
 
Rīgas savienotais plāns 1650.-1656.g. situācija. R.J.Štegmans 1889.g. Iespieddarbs. Zīmējums.
34. Rīgas savienotais plāns 1650.-1656.g. situācija. R.J.Štegmans 1889.g. Iespieddarbs. Zīmējums.
Rīgas savienotais plāns 1763.-1789.g. situācija. R.J.Štegmans 1889.g. Iespieddarbs. Zīmējums.
35. Rīgas savienotais plāns 1763.-1789.g. situācija. R.J.Štegmans 1889.g. Iespieddarbs. Zīmējums.
Rīgas perspektīvas attīstības plāns. I.Truzsons 1815.g. Zīmējums.
36. Rīgas perspektīvas attīstības plāns. I.Truzsons 1815.g. Zīmējums.
 
Rīgas un apkārtnes plāns. A.Lamze 1930.g. Iespieddarbs.
37. Rīgas un apkārtnes plāns. A.Lamze 1930.g. Iespieddarbs.
Andrejosta. 1928.g. aerofoto un 2007.g. ortofoto.
38. Andrejosta. 1928.g. aerofoto un 2007.g. ortofoto.
Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas rajons. 1928.g. aerofoto un 2007.g. ortofoto.
39. Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas rajons. 1928.g. aerofoto un 2007.g. ortofoto.
 
Rīgas centrālā dzelzceļa stacija. 1928.g. aerofoto un 2007.g. ortofoto.
40. Rīgas centrālā dzelzceļa stacija. 1928.g. aerofoto un 2007.g. ortofoto.