Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Rīgā lielāka ietekme ir jūras un vēja radītiem plūdiem nevis pavasara paliem

 
Nosūtīt draugam
 
antispam
 
Nosūtīt
 
 
Nosūtīt draugam

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja šodien uzklausīja Mājokļu un vides departamenta sagatavoto analīzi par plūdu riskiem. Pēc departamenta Vides pārvaldes priekšnieka Askolda Kļaviņa teiktā, Rīgā lielāka ietekme ir jūras un vēja radītiem plūdiem,  nevis pavasara paliem, kas lielākoties ir lokāla rakstura.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments projekta „LIFE +” ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, patlaban īsteno projektu „Rīga pret plūdiem”, kur tiek modelēta un prognozēta iespējamo plūdu radītā ietekme, jūras un upju krastu erozija un izstrādāti pasākumi plūdi risku samazināšanai.

Savukārt Mājokļu un vides departaments ir apzinājis tās vietas, kur dažādās ūdenstilpēs ir aizsērējumi, kas var veicināt plūdu rašanos. Departaments ir sagatavojis un apstiprinājis Rīgas būvvaldē vairākus tehniskos projektus par to, kuras upītes un novadgrāvju sistēmas vajadzētu tīrīt vai atjaunot, taču finansējums šiem projektiem vēl nav piešķirts.

Šogad ir plānota grāvju un caurteku tīrīšana gar Ciema un Gaviezes ielām līdz K. Ulmaņa gatvei, gar Beberbeķu un Purmsātu ielām un no Zolitūdes ielas līdz Rīgas – Jūrmalas dzelzceļam. Tiks likvidētas avārijas situācijas, novadot sniega kušanas notekūdeņus no Kleistu izgāztuves gar Kleistu ielu un iztīrot aizsērējušo grāvi Jaunciema gatvē rajonā starp Kalmju ielu un Ķīšezeru.

Ir sagatavoti arī vairāki projektu pieteikumi, lūdzot finansējumu no Rīgas Vides aizsardzības fonda. Iecerēts tīrīt novadgrāvi gar Šķirotavas ielu līdz Krustpils ielai, grāvi no Kleistu – Kronmaņiem gar Jaunzeibārtu ciematu līdz Hapaka grāvim, grāvi no Kurzemes prospekta līdz Dunalkas ielai, grāvi gar Vestienas ielu līdz Pildas ielai, padziļināt novadgrāvi no Spāres ielas līdz Astras ielai, kā arī sakopt Mārupīti no Uzvaras bulvāra līdz Arkādijas parkam un no Mārupes ielas līdz dzelzceļa caurtekai. Pleskodāles ielā plānota caurtekas izbūve, bet M. Bolderājas ielā caurtekas tīrīšana, kā arī tiks veikti pretplūdu pasākumi Langas upē un vairākās vietās ierīkotas jaunas caurteku aizsargrestes vai tīrītas esošās restes.

Mājokļu un vides komitejas uzdevumā speciāli izveidotā darba grupa gatavo Rīgas domes saistošo noteikumu projektu par meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu Rīgā. Šajos noteikumos būs stingrāk un precīzāk noteikta teritoriju īpašnieku un valdītāju atbildība par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu.

Informāciju sagatavoja: Dzintra Āboliņa, tālr.: 26554446

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa