Projekts "Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu
ietekmju novērtēšana, novēršana un
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana"
Projekta NR. LIFE08 ENV/LV/000451
 
 
2012.g.20.novembris

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

 
 
 
2012.g.17.oktobris

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

 
 
 
2012.g.03.oktobris

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta "Rīga pret plūdiem" starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi - eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

 
 
 
2012.g.04.jūnijs

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

 
 
 
2012.g.21.maijs

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

 
 
 
2012.g.09.maijs

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

 
 
 
 
 
 
Nosūtīt
 
 

Publikāciju galerija

Šajā sadaļā ir aplūkojamas galvenās LIFE+ projekta publikācijas:

 
BNS 30.05.2010
1. BNS 30.05.2010
Building 28.05.2010
2. Building 28.05.2010
LETA 28.05.2010
3. LETA 28.05.2010
 
DB 28.05.2010
4. DB 28.05.2010
LTV 28.05.2010
5. LTV 28.05.2010
EZinas 28.05.2010
6. EZinas 28.05.2010
 
RDPAD 28.05.2010
7. RDPAD 28.05.2010
Nozare 28.05.2010
8. Nozare 28.05.2010
Jelgavnieki 28.05.2010
9. Jelgavnieki 28.05.2010
 
5min 01.06.2010
10. 5min 01.06.2010
LETA 04.07.2010
11. LETA 04.07.2010
Nozare 04.07.2010
12. Nozare 04.07.2010
 
Apollo 04.07.2010
13. Apollo 04.07.2010
Frut 04.07.2010
14. Frut 04.07.2010
DB 27.07.2010
15. DB 27.07.2010
 
LETA 27.07.2010
16. LETA 27.07.2010
Apollo 1 27.07.2010
17. Apollo 1 27.07.2010
Apollo 2 27.07.2010
18. Apollo 2 27.07.2010
 
TVnet 01.08.2010
19. TVnet 01.08.2010
LETA 06.08.2010
20. LETA 06.08.2010
Diena 02.09.2010
21. Diena 02.09.2010
 
BNS 02.09.2010
22. BNS 02.09.2010
Building LV 02.09.2010
23. Building LV 02.09.2010
LETA 02.09.2010
24. LETA 02.09.2010
 
BNS 03.09.2010
25. BNS 03.09.2010
Building LV I 03.09.2010
26. Building LV I 03.09.2010
Building LV II 03.09.2010
27. Building LV II 03.09.2010
 
LETA 03.09.2010
28. LETA 03.09.2010
Apollo LV I 06.09.2010
29. Apollo LV I 06.09.2010
Apollo LV II 06.09.2010
30. Apollo LV II 06.09.2010
 
Chas 06.09.2010
31. Chas 06.09.2010
NRA 09.09.2010
32. NRA 09.09.2010
Delfi LV 21.09.2010
33. Delfi LV 21.09.2010
 
Diena LV 21.09.2010
34. Diena LV 21.09.2010
Dienas Bizness LV 21.09.2010
35. Dienas Bizness LV 21.09.2010
LETA 21.09.2010
36. LETA 21.09.2010
 
TVnet LV I 21.09.2010
37. TVnet LV I 21.09.2010
TVnet LV II 21.09.2010
38. TVnet LV II 21.09.2010
Delfi LV 19.09.2010
39. Delfi LV 19.09.2010
 
NRA LV I 21.09.2010
40. NRA LV I 21.09.2010
NRA LV II 21.09.2010
41. NRA LV II 21.09.2010
Riga 24 LV I 21.09.2010
42. Riga 24 LV I 21.09.2010
 
Riga 24 LV II 21.09.2010
43. Riga 24 LV II 21.09.2010
Building LV I 22.09.2010
44. Building LV I 22.09.2010
Building LV II 22.09.2010
45. Building LV II 22.09.2010
 
Building LV 24.11.2010
46. Building LV 24.11.2010
LETA 24.11.2010
47. LETA 24.11.2010
RDPAD LV 24.11.2010
48. RDPAD LV 24.11.2010
 
Dienas Bizness LV 26.11.2010
49. Dienas Bizness LV 26.11.2010
Riga 24 LV I 26.11.2010
50. Riga 24 LV I 26.11.2010
Riga 24 LV II 26.11.2010
51. Riga 24 LV II 26.11.2010
 
NRA 27.11.2010
52. NRA 27.11.2010
Apollo LV 28.11.2010
53. Apollo LV 28.11.2010
Telegraf LV 28.11.2010
54. Telegraf LV 28.11.2010
 
Telegraf LV 29.11.2010
55. Telegraf LV 29.11.2010
LU LV 02.12.2010
56. LU LV 02.12.2010
RDPAD LV 14.12.2010
57. RDPAD LV 14.12.2010
 
Riga24 LV I 14.12.2010
58. Riga24 LV I 14.12.2010
Riga24 LV II 14.12.2010
59. Riga24 LV II 14.12.2010
Apollo LV 21.12.2010
60. Apollo LV 21.12.2010
 
Building LV 21.12.2010
61. Building LV 21.12.2010
Delfi LV 21.12.2010
62. Delfi LV 21.12.2010
Dienas Bizness LV 21.12.2010
63. Dienas Bizness LV 21.12.2010
 
RDPAD LV 21.12.2010
64. RDPAD LV 21.12.2010
DELFI LV RUS 21.12.2010
65. DELFI LV RUS 21.12.2010
DELFI LV RUS 2 21.12.2010
66. DELFI LV RUS 2 21.12.2010
 
Vestji LV 21.12.2010
67. Vestji LV 21.12.2010
Telegraf 22.12.2010
68. Telegraf 22.12.2010
Vestji segodnja 22.12.1010
69. Vestji segodnja 22.12.1010
 
Chas I 14.01.2011
70. Chas I 14.01.2011
Chas II 14.01.2011
71. Chas II 14.01.2011
Chas III 14.01.2011
72. Chas III 14.01.2011
 
Latvijas Avīze 01.03.2011
73. Latvijas Avīze 01.03.2011
NRA I 14.04.2011
74. NRA I 14.04.2011
NRA II 14.04.2011
75. NRA II 14.04.2011
 
BNS 10.05.2011
76. BNS 10.05.2011
Building.lv 10.05.2011
77. Building.lv 10.05.2011
E-skola 10.05.2011
78. E-skola 10.05.2011
 
LETA 10.05.2011
79. LETA 10.05.2011
Riga24.lv 10.05.2011
80. Riga24.lv 10.05.2011
Rigarulle.lv 10.05.2011
81. Rigarulle.lv 10.05.2011
 
BNS 16.06.2011
82. BNS 16.06.2011
DB.lv 16.06.2011
83. DB.lv 16.06.2011
Delfi.lv 16.06.2011
84. Delfi.lv 16.06.2011
 
Ir.lv 16.06.2011
85. Ir.lv 16.06.2011
LETA 16.06.2011
86. LETA 16.06.2011
Riga24.lv 16.06.2011
87. Riga24.lv 16.06.2011
 
Telegraf.lv I 16.06.2011
88. Telegraf.lv I 16.06.2011
Telegraf.lv II 16.06.2011
89. Telegraf.lv II 16.06.2011
NRA 17.06.2011
90. NRA 17.06.2011
 
Telegraf.lv I 17.06.2011
91. Telegraf.lv I 17.06.2011
Telegraf.lv II 17.06.2011
92. Telegraf.lv II 17.06.2011
VestjiSegodya 30.06.2011
93. VestjiSegodya 30.06.2011
 
Nowo News LV I 02.07.2011
94. Nowo News LV I 02.07.2011
Nowo News LV II 02.07.2011
95. Nowo News LV II 02.07.2011
LETA 26.10.2011
96. LETA 26.10.2011
 
Db LV 01.11.2011
97. Db LV 01.11.2011
Riga 24 LV 02.11.2011
98. Riga 24 LV 02.11.2011
Apollo LV 05.11.2011
99. Apollo LV 05.11.2011
 
Diena LV 05.11.2011
100. Diena LV 05.11.2011
NRA LV I 05.11.2011
101. NRA LV I 05.11.2011
NRA LV II 05.11.2011
102. NRA LV II 05.11.2011
 
LETA 07.02.2012
103. LETA 07.02.2012
Puaro LV I 07.02.2012
104. Puaro LV I 07.02.2012
Puaro LV II 07.02.2012
105. Puaro LV II 07.02.2012
 
TVnet LV 07.02.2012
106. TVnet LV 07.02.2012
Apollo LV I 08.02.2012
107. Apollo LV I 08.02.2012
Apollo LV II 08.02.2012
108. Apollo LV II 08.02.2012
 
LETA 17.02.2012
109. LETA 17.02.2012
NRA LV 17.02.2012
110. NRA LV 17.02.2012
LA LV 21.02.2012
111. LA LV 21.02.2012
 
Dienas Bizness 01.03.2012
112. Dienas Bizness 01.03.2012
Apollo LV I 14.03.2012
113. Apollo LV I 14.03.2012
Apollo LV II 14.03.2012
114. Apollo LV II 14.03.2012
 
NRA LV 14.03.2012
115. NRA LV 14.03.2012
LETA 17.03.2012
116. LETA 17.03.2012
Riga 24 LV 17.03.2012
117. Riga 24 LV 17.03.2012
 
Kas Jauns 05.06.2012
118. Kas Jauns 05.06.2012
LETA 05.06.2012
119. LETA 05.06.2012
Kas Jauns 17.10.2012
120. Kas Jauns 17.10.2012
 
RDPAD 17.10.2012
121. RDPAD 17.10.2012